Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 5 năm 2022
Ngày cập nhật 31/05/2022

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 5 năm 2022.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 04
Uớc tháng 05 Luỹ kế
từ đầu năm
Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 05 so tháng trước (%) Ước tháng 05 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 5 tháng so với cùng kỳ năm trước (%) Ước 6 tháng so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt       148,845         154,212      591,917      715,287        103.61      258.78        106.86   124.64
Trong đó, Khách quốc tế              2,452              3,227         10,382         12,382         131.61       125.91           77.59      84.07
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt         77,845           99,650      303,094      438,094        128.01      236.71          90.03   119.38
Trong đó, Khách quốc tế              1,452              1,550           7,185           9,185         106.75         77.27           64.95      73.53
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       283,334         360,810   1,118,709   1,407,357        127.34      249.46        145.46   132.56
Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế               

 

Ngô Thị Anh Thư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.856