Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Du lịch năm 2022
Ngày cập nhật 26/06/2022

Ngày 11/3/2022, Sở Du lịch ban hành Quyết định số 41/QĐ-SDL về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Du lịch năm 2022.

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng tài sản công thuộc Sở Du lịch (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở). Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc
Sở Du lịch.

(Đính kèm Quy chế uy định việc quản lý và sử dụng tài sản công)

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.252.797
Đang truy cập 14.393