Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2022
Ngày cập nhật 26/06/2022

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2022.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 05
Uớc tháng 06 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 06 so tháng trước (%) Ước tháng 06 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       150,978         182,750      771,433        121.04      687.60        134.42
Trong đó, Khách quốc tế              4,170            10,050         21,375         241.01       651.75         145.12
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt         99,650         135,000      438,094        135.47      494.34        123.77
Trong đó, Khách quốc tế              3,611              7,300         16,546         202.16       510.49         132.45
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       324,729         483,123   1,565,751        148.78      619.86        155.90

Ghi chú: 1 số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 19.310