Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2022
Ngày cập nhật 06/09/2022
Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2022.
 
PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 07
Uớc tháng 08 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 08 so tháng trước (%) Ước tháng 08 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 8 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       279,221         242,959   1,339,970          87.01   1,208.09        217.45
Trong đó, Khách quốc tế            23,738            22,926         76,538           96.58    1,642.26         437.54
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       160,110         155,459      763,632          97.10      773.00        191.85
Trong đó, Khách quốc tế            17,252            15,426         57,724           89.42    1,121.89         376.71
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu       635,960         591,056   2,857,305          92.94   2,000.80        266.39

Ghi chú:  1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.962