Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2022
Ngày cập nhật 04/10/2022

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2022.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 08
Uớc tháng 09 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 09 so tháng trước (%) Ước tháng 09 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 9 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       229,111         184,872   1,510,994          80.69   1,044.71        238.58
Trong đó, Khách quốc tế            23,004            25,591       102,207         111.25    1,932.85         543.77
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       137,989         133,188      879,350          90.74      752.64        211.83
Trong đó, Khách quốc tế            15,658            16,591         74,547         105.96    1,249.32         447.81
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu       538,508         529,342   3,334,099          98.30   2,054.10        303.80

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Ngô Thị Anh Thư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.590