Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 12 năm 2022
Ngày cập nhật 27/12/2022

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 12 năm 2022

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 11
Uớc tháng 12 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 12 so tháng trước (%) Ước tháng 12 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 12 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       170,693         196,554   2,050,279        115.15      956.79        296.47
Trong đó, Khách quốc tế            50,588            63,558       263,034         125.64    4,957.72       1,156.96
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       135,191         140,554   1,292,220        739.72      274.62        274.62
Trong đó, Khách quốc tế            30,951            32,558       161,878      2,651.30       801.26         801.26
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu       428,472         437,267   4,533,107        102.05   1,575.23        384.88

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.661