Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 1 năm 2023
Ngày cập nhật 17/02/2023

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2023

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Uớc tháng 1 Ước tháng 01 so cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       245,573           1,034.82
Trong đó, Khách quốc tế            76,550             5,440.65
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Ngày       145,373              729.24
Trong đó, Khách quốc tế            42,050             3,311.02
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       639,098              911.63

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Ngô Thị Anh Thư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.761