Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 2 năm 2023
Ngày cập nhật 24/02/2023

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2023

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 01
Uớc tháng 02 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 02 so tháng trước (%) Ước tháng 02 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 2 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt     212,122         215,336     427,458                101.52                         212.40                           261.96
Trong đó, Khách quốc tế           79,427            83,668       163,095                 105.34                        5,123.58                          5,071.36
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Lượt     125,158         124,436     249,594                126.41                         286.04                           356.06
Trong đó, Khách quốc tế           36,049            36,568         72,617                 110.47                        2,688.82                          2,654.13
3. Tổng thu từ du lịch Triệu     460,398         457,929     918,327                  99.46                         328.62                           372.52

1Ghi chú: số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 19.421