Tìm kiếm tin tức
Sở Du lịch tích cực tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 06/06/2023

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 17/3/2023 về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính, cán bộ CCVC Sở Du lịch đã tích cực tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính.

TRước đó, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 339/KH-SDL, ngày 28/3/2023 để triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác Cải cách hành chính được toàn thể cán bộ, công chức và viên chức đang công tác tại Sở Du lịch tích cực ủng hộ và hào hứng tham gia.

Năm 2023 là năm thứ 2 Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 được diễn ra. Dù hôm nay chỉ là ngày đầu tiên diễn ra Hội thi của Đợt 1 nhưng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị đã hào hứng tham gia, trong đó có Sở Du lịch. Nhận thức được Hội thi là nơi góp phần nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Du lịch đã hào hứng tham gia nhằm ôn lại và tìm hiểu thêm những kiến thức mới trong công tác CCHC. Cuộc thi là cơ hội phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Cán bộ Sở Du lịch tham gia Hội thi tìm hiểu công tác Cải cách hành chính năm 2023

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:  Phần 1 là phần thi bắt buộc, đây là phần thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC. Phần 2 là phần thi khuyến khích, đây là phần thi xây dựng video video clip tuyên truyền về cải cách hành chính. Mỗi video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương.

Mỗi cán bộ của Sở Du lịch khi tham gia cuộc thi đều chủ động nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cải cách hành chính để đạt kết quả kết quả tốt nhất khi tham gia cuộc thi. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC này là một sân chơi được toàn thể cán bộ công chức viên chức của Sở Du lịch hào hứng tham gia.

Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.538.457
Đang truy cập 6.188