Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

 

Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2019
Ngày cập nhật 15/11/2019

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 88/2017/NĐ- CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Quyết định số 12 /2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 về việc Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Du lịch đã xây dựng Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong toàn Ngành năm 2019.

 

Sở Du lịch đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiến hành triển khai công tác đánh giá và phân loại công chức, viên chức của đơn vị năm 2019 theo hướng dẫn và gửi về Văn phòng Sở Du lịch trước ngày 15/11/2019 để rà soát, tổng hợp.

Hồ sơ gửi về Sở gồm: Bản đánh giá, phân loại; biên bản; văn bản của cấp ủy đảng cùng cấp (nếu có); văn bản nhận xét của người đứng đầu đối với cấp phó (đối với các đơn vị sự nghiệp); đề tài, sáng kiến…(đối với trường hợp được đánh giá hoặc đề nghị đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); danh sách tổng hợp kết quả (gửi vào email: htnhphuoc.sdl@thuathienhue.gov.vn).

Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, hồ sơ đánh giá, phân loại được lập thành 02 bộ để lưu tại đơn vị 01 bộ.

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện đúng thời gian quy định./.

 Các biểu mẫu tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Hà Giang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.711.643
Đang truy cập 2.324