Tìm kiếm tin tức

 

 

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 06/01/2021

Ngày 26/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về triển khai Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

 

Ngày 26/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về triển khai Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Theo Kế hoạch được ban hành, năm 2021 mục tiêu xây dựng ngành Văn hóa, du lịch - dịch vụ của tỉnh được xác định như sau: xây dựng ngành văn hóa ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, tạo tiền đề để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh. Tiếp tục xây dựng và phát triển ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung xây dựng thương hiệu du lịch: "Huế - thành phố của lễ hội", "Huế - Kinh đô ẩm thực" và "Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam", tạo động lực nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trọng tâm năm 2021, triển khai các giải pháp phục hồi và cơ cấu lại ngành du lịch, nhất là thị trường khách du lịch và sản phẩm du lịch; xây dựng chiến lược dài hạn cũng như đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá với nhiều hình thức mới, nhất là quảng bá trực tuyến trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các nhiệm vụ cụ thể về phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ năm 2021:

1. Nhiệm vụ phát triển văn hóa:

- Tập trung tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thông tin tuyên truyền trên địa bàn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021. Tổ chức Ngày hội Áo dài Huế; các lễ hội truyền thống đầu Xuân Tân Sửu, Lễ hội Đền Huyền Trân; phối hợp tổ chức các hoạt động tại Festival nghề truyền thống Huế năm 2021. Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hoan Đưa Thông tin về cơ sở Thừa Thiên Huế lần thứ XI.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII năm 2021. - Tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động chiếu bóng lưu động, trưng bày triển lãm, đưa sách báo về cơ sở phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.

- Triển khai các kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch; Đề án đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo quản các di tích nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (sau khi được phê duyệt); Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Ca Huế giai đoạn 2017 - 2022; Kế hoạch sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm giai đoạn 2021- 2024.

- Xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận nghệ thuật Ca Huế là di sản Văn hóa phi vật thể thế giới, xây dựng hồ sơ Ẩm thực Huế, Áo dài Huế trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Triển khai Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 (sau khi được phê duyệt). Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình, thủ tục đối với các công trình, dự án tu bổ, tôn tạo di tích; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các di tích đã được phân cấp; thẩm định các hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia.

2. Nhiệm vụ phát triển du lịch – dịch vụ:

- Tập trung triển khai Đề án/Kế hoạch phục hồi, kích cầu phát triển du lịch: Triển khai các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ kích cầu phát triển du lịch đối với doanh nghiệp, người lao động như miễn hoặc giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 50% tiền thuê đất, gia hạn thời gian nộp bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ưu đãi lãi suất cho vay, khoanh nợ đối với các doanh nghiệp du lịch; chính sách giảm 50% phí tham quan các điểm di tích năm 2021 (trước mắt là 06 tháng để đánh giá tình hình), miễn phí các điểm di tích trong một số sự kiện đặc biệt.

- Xây dựng các Nghị quyết, chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch: Xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị; các Chiến lược và Quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh; các chương trình hành động, Nghị quyết, Quyết định của tỉnh về quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch. Tập trung xây dựng chiến lược quảng bá điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế 2021 - 2025 với nguồn lực đủ mạnh để đạt hiệu quả cao trong việc xây dựng thương hiệu du lịch, hình ảnh và hình thức quảng bá và thu hút du khách hiệu quả phù hợp với bối cảnh mới của ngành du lịch.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch chủ yếu và hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng: Tổ chức các sự kiện, lễ hội phục vụ du lịch: Festival Nghề truyền thống Huế, Liên hoan phim lần thứ XXII, ngày hội áo dài Huế, lễ hội ẩm thực Huế, lễ hội Lân, Sen, Hiphop, các giải thể thao...; Xây dựng các sản phẩm mới, tập trung sản phẩm sinh thái, cảnh quan, điểm đến vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch nội địa; “Làm mới” và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch di sản bằng cách huy động nhiều nguồn lực đầu tư khai thác các dịch vụ về đêm tại Đại Nội và khu vực phụ cận; tăng cường các loại hình dịch vụ trải nghiệm cung đình ở Đại nội và các điểm di tích; kết hợp một số điểm đến sinh thái, giáo dục, tâm linh và bối cảnh phim trường trong chương trình tour truyền thống; Phát triển mạnh các dịch vụ du lịch trên sông Hương cũng như hai bờ sông Hương; xây dựng tuyến du lịch bằng đường thủy dọc theo sông Ngự Hà, sông An Cựu, sông Đông Ba; Sớm nghiên cứu, tổ chức thực hiện Festival 4 mùa để tạo ra sản phẩm du lịch quanh năm...

- Đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất thiết yếu phát triển du lịch: Đầu tư và triển khai các gói hạ tầng phục vụ cho du lịch thông minh; hoàn thiện phần mềm quản lý ngành du lịch, đặc biệt là phần mềm quản lý lưu trú dùng chung, dữ liệu liên thông giữa các ngành du lịch, công an, kế hoạch và đầu tư, thống kê, thuế. Huy động các nguồn lực và tập trung đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh như: hoàn thành nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; cao tốc Cam Lộ - La Sơn; khởi động các dự án: đường Tố Hữu - sân bay Phú Bài, đường ven biển, cầu Thuận An, hạ tầng thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương...Tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, giải tỏa, chỉnh trang hạ tầng, dân cư đô thị du lịch biển Thuận An; kêu gọi và đẩy mạnh các dự án đầu tư về dịch vụ tại phố cổ Bao Vinh gắn với đề án bảo vệ và phát huy giá trị nhà rường cổ Bao Vinh. Đẩy nhanh tiến độ khởi công, hoàn thiện tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa và tuyến đường đi bộ nối dài đến chùa Thiên Mụ (phía bờ bắc).

- Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: Tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch, tập trung kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ trong tỉnh liên kết với nhau để hình thành, cung cấp các chương trình, sản phẩm trọn gói hấp dẫn, giá cả ưu đãi cho khách đến Thừa Thiên Huế, nhất là các dịch vụ vận chuyển, lưu trú. Tiếp tục thúc đẩy công tác xúc tiến, quảng bá, tập trung khách du lịch nội địa, ngắn ngày, thông qua các chương trình, hình thức quảng bá phù hợp trong tình hình mới. Tập trung quảng bá trực tuyến trên các trang mạng xã hội, website du lịch; quảng bá Huế - kinh đô ẩm thực, Huế - Kinh đô áo dài thông qua các kênh mạng xã hội, các blogger, youtuber và KOLs nổi tiếng. Tổ chức cuộc thi ảnh “Huế trong tôi” năm 2021 theo từng chủ đề riêng biệt của từng tháng bằng 02 hình thức ảnh đẹp và clip đẹp. Tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presrtrip và các hội chợ, road show quy mô lớn tại Thành phố HCM, Hà Nội nhằm thu hút thị trường khách nội địa. Liên kết, hợp tác kích cầu, phục hồi phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước, đặc biệt liên kết 05 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp quy mô lớn và có tính lan tỏa cao như các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines),  doanh nghiệp lữ hành hàng đầu (Vietravel, Saigon Tourist, Bến Thành Tourist, Vivu Journey -Thiên Minh Group,..)... để quảng bá thương hiệu và xúc tiến quảng bá du lịch Huế đến với khách du lịch trong và ngoài nước.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch: Xây dựng dữ liệu nguồn nhân lực du lịch của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách tỉnh, cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp để định hướng và đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao. Rà soát, cơ cấu lại nguồn nhân lực du lịch đảm bảo số lượng, chất lượng phục vụ tại các doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19. Xây dựng chính sách, giải pháp cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch về công tác đào tạo mới, đào tạo lại các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để các doanh nghiệp sớm vận hành trở lại bình thường. Chú trọng hình thành đội ngũ lực lượng thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch người địa phương; đào tạo các kỹ năng cần thiết cho người dân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, nghiệp đoàn xích lô, taxi, tiểu thương,...

- Hoàn thiện môi trường du lịch và cải cách, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, dịch vụ: Triển khai áp dụng bộ tiêu chí an toàn đối với dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch để các cơ sở lưu trú; các khu/ điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, biểu diễn nghệ thuật, giải trí trên địa bàn tỉnh để các đơn vị đảm bảo an toàn trong khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch.  Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành một điểm đến du lịch thông minh, bền vững. Chú trọng các dịch vụ tiện ích cho điểm đến thông minh, trải nghiệm thông minh, quản lý - kinh doanh thông minh. Đầu tư các hạ tầng thiết bị, các kios du lịch thông minh, số hóa dữ liệu ngành du lịch và xây dựng một số ứng dụng du lịch thông minh. Hoàn thiện công tác thống kê du lịch để xác định rõ đóng góp của ngành du lịch trong cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương để có những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

(Các nhiệm vụ cụ thể về phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ được xác định tại các Phụ lục kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia Lai
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.423.710
Truy cập hiện tại 3.781