Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

 

QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 18/04/2022

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021 ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Du lịch đã có Tờ trình số 1526/TTr-SDL ngày 29/12/2021 tham mưu UBND tỉnh công bố Quyết định Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch.

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ PHÍ TRONG LĨNH VỰC LỮ HÀNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành theo Quyết định số: 14/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)


TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

TTHC 4 tại chỗ

Thời gian giải quyết (ngày)

Phí, lệ phí

(nếu có)

Cách thức và Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

  1.  

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001628)

 

10 ngày

1.500.000 đồng/giấy phép

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022.

Sở Du lịch

  1.  

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001616)

X

05 ngày làm việc

750.000 đồng/giấy phép

  1.  

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622)

X

05 ngày làm việc

1.000.000 đồng/giấy phép

  1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (1.001440)

 

10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

100.000 đồng/thẻ

  1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (1.004628)

 

15 ngày

325.000 đồng/thẻ

  1.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.004623)

 

15 ngày

325.000 đồng/thẻ

  1.  

Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.001432)

 

10 ngày

325.000 đồng/thẻ

  1.  

Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (1.004614)

 

10 ngày

- 325.000 đồng/thẻ

hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.711.477
Đang truy cập 2.234