Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

 

Quyết định Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/08/2022

Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định:

1. Công bố danh mục 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: 


TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

TTHC 4 tại chỗ

Thời gian giải quyết (ngày)

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

  1.  

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
(2.001628)

 

10 ngày làm việc

3.000.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2020.

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, ngày 28/10/2021 sửa đổi bổ sung Điều 14 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023)

  1.  

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

(2.001616)

X

05 ngày làm việc

1.500.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

  1.  

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622)

X

05 ngày làm việc

2.000.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

  1.  

Thủ tục Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (2.001611)

X

05 ngày làm việc

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

- Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL, ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2021.

  1.  

Thủ tục Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

(2.001589)

 

05 ngày làm việc

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

2. Bãi bỏ 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính “Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (1.010087)” tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (chuẩn hóa).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Hà Giang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.790.824
Đang truy cập 22.900