Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà nghỉ du lịch và Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
Ngày cập nhật 10/04/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3990/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 về Nhà nghỉ du lịch và TCVN 7800:2017 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành Quyết định số 3889/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2009 về Nhà nghỉ du lịch và TCVN 7800:2009 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Bấm vào link để xem chi tiết Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 về Nhà nghỉ du lịchTCVN 7800:2017 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Chi tiết Quyết định ở file kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.610.001
Truy cập hiện tại 7.587