Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
Ngày cập nhật 20/09/2022

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tuyển dụng  01 vị trí phụ trách Hành chính tổng hợp; 01 vị trí phụ trách Nghiên cứu định vị thị trường và 01 vị trí phụ trách Hỗ trợ du khách. 

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người.

- Vị trí tuyển dụng: 01 vị trí phụ trách Hành chính tổng hợp; 01 vị trí phụ trách Nghiên cứu định vị thị trường và 01 vị trí phụ trách Hỗ trợ du khách.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn của người dự thi tuyển viên chức:

3.1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với vị trí việc làm:

a) Vị trí phụ trách Hành chính tổng hợp (01 chỉ tiêu)

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Hành chính tổng hợp từ 01 năm trở lên.

- Có khả năng tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch hàng năm, báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất về lĩnh vực công tác; tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, hoạt động và sự kiện của đơn vị, ngành; hỗ trợ công tác đối ngoại của đơn vị.

- Tin học: Đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 - Ngoại ngữ: Đáp ứng Bậc 2 hoặc A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam tương thích với Khung tham chiếu chung Châu Âu theo Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Vị trí phụ trách Nghiên cứu định vị thị trường (01 chỉ tiêu)

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí marketing từ 01 năm trở lên.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống và khả năng thu thập, phân tích dữ liệu một cách hiệu quả, chính xác.

- Có khả năng lập kế hoạch công tác tháng, Quý và tổng hợp báo cáo định kỳ.

- Tin học: Đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 - Ngoại ngữ: Đáp ứng Bậc 4 hoặc B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam tương thích với Khung tham chiếu chung Châu Âu theo Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Vị trí phụ trách Hỗ trợ du khách (01 chỉ tiêu)

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống nhằm hỗ trợ khách du lịch.

- Ưu tiên người tốt nghiệp chuyên ngành về phiên dịch tiếng Anh du lịch.

- Có khả năng lập kế hoạch công tác tháng, Quý và tổng hợp báo cáo định kỳ.

- Tin học: Đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 - Ngoại ngữ: Đáp ứng Bậc 2 hoặc A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam tương thích với Khung tham chiếu chung Châu Âu theo Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ Tiếng Anh, phiên biên dịch tiếng Anh, không yêu cầu tiêu chí này.

Lưu ý:

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự xét tuyển ở một vị trí, nếu thí sinh nào đăng ký 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc trong hồ sơ khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách xét tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả xét tuyển.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

2. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; bản sao các chứng chỉ tin học văn phòng và chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch dự tuyển (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

5. Bản sao giấy khai sinh;

6. Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ (do Trung tâm y tế cấp huyện trở lên cấp), có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

7. 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau, 02 phong bì có dán tem thứ và ghi địa chỉ báo tin.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 23/10/2022 tại Văn phòng Sở Du lịch.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ, ngoài bìa ghi rõ họ tên thí sinh và nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Tầng 4, Tòa nhà 4 tầng, Khu Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3822355.

 Lưu ý:

- Hồ sơ và Phiếu dự tuyển được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định hoặc có thể được chấp nhận bổ sung trong một số trường hợp bất khả kháng.

- Hồ sơ và Phiếu dự tuyển có thể nộp trực tiếp bởi người đăng ký dự tuyển hoặc qua đường bưu chính. Đối với trường hợp nộp qua đường bưu chính, xin vui lòng liên hệ Bà Huyền Tôn Nữ Hạnh Phước. Số điện thoại: 0772 481 486/ Số điện thoại bàn: 0234. 3822 355 để được hướng dẫn thủ tục.

Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ đăng ký dự thi đã nộp.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Vòng 1: Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ xét tuyển, tổng hợp số lượng, rà soát những hồ sơ khớp với yêu cầu tuyển dụng và lập danh sách trích ngang các thí sinh dự tuyển đạt yêu cầu.

Vòng 2: Tổ chức sát hạch (Phỏng vấn) với các nội dung như sau:

- Kiến thức chung: Trình độ hiểu biết chung về pháp luật viên chức; Luật du lịch; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và một số hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên Huế.

- Nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung phỏng vấn tập trung đánh giá những hiểu biết sâu hơn về ngành Du lịch Thừa Thiên Huế và công việc của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Cách xác định người trúng tuyển:

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

2.4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo Điều 6, Chương II, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Lưu ý:

* Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Thời gian xét tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, cụ thể từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 23/10/2022.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

IV. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một hồ sơ đăng ký dự tuyển).

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tra cứu vào website https://sdl.thuathienhue.gov.vn/. Sở Du lịch thông báo để các cá nhân có nhu cầu đăng ký thi tuyển./.

Huyền Tôn Nữ Hạnh Phước
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.790.824
Đang truy cập 23.163