Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
Ngày cập nhật 30/09/2022

       Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Kế hoạch số 340/KH-UBND, ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (Ngày 09 tháng 11 năm 2022), Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1213/KH-SDL, ngày 29/9/2022 để triển khai tại đơn vị.

 

       Kế hoạch nhằm mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật); triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên; Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.   

       Xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Sở Du lịch chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

       Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 2 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2022.  với các nội dung, hình thức hoạt động như: Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; các nội dung đã được xác định trong Quyết định 1521/QĐ-TTg; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2022.

       Một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 như sau:

  1. Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
  3. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.
  4. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
  5. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
  6. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
  7. Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
  8. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.
Lê Thị Hà Giang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.606.548
Đang truy cập 1.064