Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch khóa 3 năm 2020
Ngày cập nhật 20/10/2020
Quyền Giám đốc Sở Du lịch: Ông Lê Hữu Minh phát biểu tại khóa học

Sáng ngày 06/10/2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã khai giảng Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa khóa 3 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND, ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Sáng ngày 06/10/2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã khai giảng Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa khóa 3 năm 2020. Khóa học diễn ra từ ngày 06/10/2020 đến ngày 09/10/2020, với sự tham gia của 49 hướng dẫn viên du lịch đến thời hạn đổi thẻ.

Thông qua khóa cập nhật kiến thức này, các học viên được cập nhật thêm các kiến thức, thông tin mới về du lịch, thông tin về sản phẩm du lịch mới, đồng thời nắm bắt được các chủ trương, chính sách mới về phát triển du lịch của đất nước và của địa phương trong thời gian tới.