Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2021
Ngày cập nhật 03/06/2021
Nguồn ảnh: https://monremedia.vn/

Ngày 03/6/2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 508/SDL-VP triển khai đến các doanh nghiệp du lịch-dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2021.

         Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.

       Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

       Nhằm triển khai hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 theo Công văn số 1237/STNMT-BĐĐP&BĐKH, ngày 31/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ triển khai các nội dung có liên quan dưới đây:

  1. Thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo (theo Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021), bao gồm:
  •  Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế;
  •  Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo;
  • Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển;
  • Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển;
  • Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển;
  • Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định;
  • Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.
  1. Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:

       - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lam  tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 như sau:

        + Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân.

        + Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương.

        + Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta.

        + Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

        + Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

        + Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.

        + Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

        + Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau.

        + Bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người.

       - Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

        - Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) tại đơn vị nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo.

       - Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức trực tuyến về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

        - Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

        Lưu ý: các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Lê Thị Hà Giang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.621.695
Đang truy cập 5.319