Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 10/03/2022
Ngày 31/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Thừa Thiên Huế quảng bá du lịch thông qua hình thức trực tuyến không gian ảo 3D
 
Mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 của Bộ VHTTDL gồm có 4 nội dung cơ bản:
- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật để bắt kịp những thay đổi công nghệ, đảm bảo phát triển vận hành Chính phủ điện tử;
- Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp;
- Bảo đảm an toàn thông tin.
 
Trong đó mục tiêu ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản như: 100% báo cáo theo quy định của Bộ được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; Hoàn thiện 100% dịch vụ công trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần và thanh toán điện tử (nếu dịch vụ cần được định danh, xác thực, thanh toán); cho phép thực hiện thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử, ngoại trừ những dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc…; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. 70% dịch vụ công có hồ sơ nộp trong năm phát sinh hồ sơ trực tuyến. 60% hồ sơ thủ tục hành chính nộp (bao gồm trực tiếp và trực tuyến) được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng,…
 
Mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số đến năm 2030 bao gồm: Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo phát triển chính phủ số ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý, khai thác toàn diện nguồn tài nguyên số về văn hóa, thể thao và du lịch; 100% dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến, 100% dịch vụ công mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập, trong đó có trên thiết bị di động; Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ giữa Bộ VHTTDL với các cơ quan nhà nước, tăng chất lượng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp….
 
Bộ VHTTDL cũng đã đề ra các 3 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện thành công Chương trình: Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số; Phát triển Chính phủ số và Phát triển kinh tế số. Trong mỗi nhiệm vụ, giải pháp, Bộ VHTTDL có xây dựng các nhiệm vụ cụ thể như để phát triển nền tảng chuyển đổi số cần: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng số; Phát triển dữ liệu số; Xây dựng nền tảng số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực; Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
 
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của Bộ VHTTDL.
 
Chương trình được xây dựng nhằm phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Bộ VHTTDL hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
 
Chi tiết Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 như file kèm theo bản tin này.
Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia Lai
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 8.565.923
Đang truy cập 1.442