Out of memory. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế

Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ VHTTDL tổ chức họp báo thường kỳ Quý II năm 2022
Ngày cập nhật 29/07/2022

Chiều 28/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức buổi họp báo thường kỳ Quý II năm 2022. Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 
Theo báo cáo của Bộ VHTTDL, năm 2022 Bộ tiếp tục thực hiện phương châm hành động đã đặt ra cho cả nhiệm kỳ "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", phát động và triển khai chủ đề công tác năm của Ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức buổi họp báo thường kỳ Quý II năm 2022.
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, về lĩnh vực văn hóa, gia đình, Bộ đã trình Thủ tướng phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050; cho phép gửi UNESCO hồ sơ "Lễ hội Vía Bà Chúa Xử núi Sam" để đề cử ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.
 
Phối hợp các địa phương xây dựng hồ sơ khoa học ở các lĩnh vực di tích, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu trình UNESCO ghi danh trong năm 2022. Tổ chức Tọa đàm Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2022 với chủ đề "sức mạnh của bảo tàng" và một số hoạt động của Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) Việt Nam. Ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa giai đoạn 2021-2026.
 
Bộ VHTTDL cũng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh; Triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL "Xây dựng môi trưởng văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ"; Tổ chức nhiều liên hoan, lễ hội, hội diễn…
 
Bộ VHTTDL đã trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi); Phối hợp hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030.
 
Bộ đã trình Quốc hội cho ý kiến về Hồ sơ Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đồi). Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2030. Phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNEPA) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình.
 
Về lĩnh vực Thể dục, thể thao, Bộ VHTTDL đã xây dựng, hoàn thiện Chiến Lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Tập trung lực lượng tham dự ASIAD 19, SEA Games 31 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới; tổ chức và tham dự các giải thể thao trong và ngoài nước.
 
Đáng chú ý, Bộ đã phối hợp các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các phương án, kế hoạch, tổ chức thành công SEA Games 31.
 
Về lĩnh vực du lịch, Bộ VHTTDL ban hành phương án mở của lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới và tập trung chỉ đạo, tổ chức hoạt động nhằm mở của du lịch an toàn, hiệu quả trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".
 
Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 30/NĐ-CP, ngày 19/5/2022 về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026; Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 413.400 lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 60,8 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 265 nghìn tỷ đồng.
 
Đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trả lời các câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo.
 
Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, Bộ VHTTDL sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Lập hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Di sản văn hóa; Xây dựng Nghị định Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và Hồ sơ lập đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo. Hoàn thiện Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030".
 
Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI. Hoàn thiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030"; Ban hành Quy tắc ứng xử nghề thư viện; Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc (sửa đổi).
 
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình Quốc hội biểu quyết thống qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
 
Toàn cảnh buổi họp báo chiều 28/7.
 
Đối với lĩnh vực Thể dục thể thao, Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành Đề án Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX; Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2022-2045.
 
Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Chương trình Bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021- 2030 của ngành VHTTDL. Chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á lần thứ 7 tại Nga; Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ tại Congo, ASIAD 19 năm 2023 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới. Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (dự kiến cuối năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh).
 
Đối với lĩnh vực Du lịch, Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch. Tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2022 tại tỉnh Quảng Nam và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại tỉnh Bình Thuận.
 
Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Lê Đức Trung và đại diện các Tổng Cục, Cục, Vụ liên quan đã làm rõ những vấn đề mà báo chí quan tâm như vấn đề tổ chức các cuộc thi hoa hậu ở các địa phương, vấn đề xét danh hiệu NSƯT, NSND, dự án xây dựng Nhà hát trên Hồ Tây, vấn đề phát triển du lịch thu hút khách du lịch quốc tế.../.
 
Xuân Trường
Theo: toquoc.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia Lai
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 9.244.415
Đang truy cập 3.281