Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Q.Giám đốc Sở Du lịch tại cuộc họp giao ban tháng 02/2018
Ngày cập nhật 04/09/2018

Ngày 05/02/2018, đồng chí Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 02/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới.

Ngày 05/02/2018, đồng chí Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 02/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Sau khi nghe các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở kết luận như sau:

 1. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở triển khai nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến như sau:

         Đ/c Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở:

 • Điều hành tất cả hoạt động của Sở; trực tiếp chỉ đạo thực hiện các Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Kế hoạch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao; các chương trình trọng điểm của Tỉnh phân công cho Ngành.
 • Chỉ đạo các chương trình, nội dung về công tác thanh tra, công tác quản lý bộ máy, cán bộ, đào tạo, công tác kế hoạch tài chính trong năm 2018.
 • Chỉ đạo công tác xúc tiến quảng bá tại Hội chợ ITB Berline – Germany .
 • Phối hợp chỉ đạo nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tư vấn du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở:

 • Tiếp tục chỉ đạo công tác đánh giá và báo cáo thực trạng, chất lượng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh.
 • Chỉ đạo công tác hợp tác với Vietnam Airline.
 • Chỉ đạo công tác truyền thông “Huế - kinh đô ẩm thực - sự tận hưởng kỳ thú”.
 1. Các hoạt động chung
 • Các phòng, đơn vị nhắc nhở chuyên viên tuân thủ quy chế, giờ giấc làm việc của Sở.
 • Triển khai các công việc theo đúng quy trình ISO đã ban hành.
 • Các phòng chuyên môn khẩn trương đăng ký thi đua khen thưởng.
 • Các phòng, đơn vị rà soát công việc và khẩn trương lập kế hoạch triển khai công tác năm 2018, chú trọng những công việc có bố trí ngân sách.
 • Khẩn trương rà soát công tác lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.
 1. Văn phòng Sở
 • Tiếp tục đăng tin, viết bài trên trang Thông tin Điện tử của Sở, Cổng thông tin du lịch và Fanpage Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.
 • Làm việc với đội ngũ Công tác viên để tăng cường quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế trên Cổng thông tin Du lịch và trên mạng xã hội.
 • Hoàn thiện dữ liệu GIS để công bố trên trang GIS Huế.
 • Hoàn thiện quy chế làm việc của Sở, phân công công việc của Ban Giám đốc để trình Lãnh đạo Sở ban hành.
 • Xây dựng dự thảo kế hoạch công tác thi đua Cụm các sở Du lịch tỉnh phía Bắc để gửi các Sở Du lịch tham gia ý kiến.
 • Nghiên cứu kỹ về Quy chế lưu trữ để hướng dẫn cho các phòng, đơn vị thực hiện.
 • Triển khai kho lưu trữ chung của Sở.
 • Trang cấp các thiết bị PCCC và thiết bị an ninh camera.
 1. Phòng Nghiên cứu Phát triển Du lịch
 • Phân công nhân sự triển khai công tác Kế hoạch truyền thông “Huế - kinh đô ẩm thực - sự tận hưởng kỳ thú” sau khi đã trình UBND tỉnh.
 • Rà soát và tham mưu trình Lãnh đạo Sở phân công công tác cho các phòng ban, đơn vị của Sở theo kế hoạch 265 của Tỉnh.
 •  
 • Xây dựng kế hoạch bổ sung tài chính cho đề án đào tạo nguồn nhân lực. Có thể triển khai theo hai hướng: đề nghị các Sở ngành đề xuất để tổng hợp, hoặc Sở Du lịch đề xuất trước và gửi các sở ngành lấy ý kiến.
 • Kế hoạch hợp tác với Vietnam Airline: cần liên hệ với VNA để làm rõ kế hoạch chi tiết trong năm 2018 sẽ làm những hoạt động gì, tổ chức bao nhiêu đoàn farmtrip đến Huế, chi phí liên quan cho những hoạt động... để hai đơn vị cùng ký kết thực hiện.
 1. Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú
 • Rà soát và cập nhật dữ liệu GIS thuộc lĩnh vực của phòng.
 • Làm văn bản gửi các cơ sở lưu trú đến hạng thẩm định tiến hành làm hồ sơ tái thẩm định xếp hạng lại.
 • Phối hợp với Văn phòng Sở nghiên cứu Luật Du lịch 2017 và các văn bản dưới luật  về tiêu chí Khu du lịch quốc gia để xem xét tham mưu đề xuất Khu du lịch Thanh Tân làm hồ sơ đăng ký Khu du lịch quốc gia. Trường hợp không đảm bảo tiêu chí theo quy định, cần nêu rõ các tiêu chí chưa đảm bảo để báo cáo Lãnh đạo tỉnh.
 1. Phòng Quản lý Lữ hành
 • Chủ động liên hệ với anh Kiên hoàn thiện nội dung, thủ tục cho buổi họp của Hội đồng tư vấn du lịch vào ngày 14/3. Có thể trao đổi trước với anh Kiên và các thành viên tham gia Hội đồng tư vấn du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế về nội dung họp.
 • Tham mưu kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động lễ hội trong năm trình Lãnh đạo Sở xem xét trước khi báo cáo UBND tỉnh.
 • Chuẩn bị nội dung để mời họp Hội đồng các thành viên biên soạn nội dung chuẩn hóa thuyết minh. Thống nhất với các thành viên hội đồng để bố trí thời gian tham dự.
 • Phối hợp với Traveloka để triển khai chương trình Huế City Passport .
 1. Thanh tra Sở
 • Tiếp tục triển khai thanh tra hoạt động HDV tại các điểm tham quan trên địa bàn Thừa Thiên Huế;
 • Ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2018 của Thanh tra Sở và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018 của Sở và Cụm thi đua – Thanh tra tỉnh.
 • Phối hợp với TRT thực hiện chuyên mục Ống kính du lịch.
 • Kiểm tra môi trường du lịch tại các Lễ hội đầu xuân: Vật làng Sình, Huyền Trân Công Chúa...
 • Khẩn trương gửi văn bản tham vấn ý kiến các Sở, ngành liên quan đối với Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng hợp trình Sở Tư pháp thẩm định. Phấn đấu trình UBND tỉnh xem xét Quy chế chậm nhất vào ngày 10/3.
 • Phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức Hội nghị, tập huấn, triển khai kế hoạch công tác năm 2018 tại Tp. Huế.
 1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
 • Phối hợp với Công ty Petit Fute (Pháp) xuất bản cuốn ấn phẩm Việt Nam Country Guide bằng tiếng Pháp.
 • Triển khai công tác chuẩn bị cho đợt xúc tiến quảng bá tại Hội chợ ITB Berlin 2018 cùng Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel): liên hệ Vietravel về các thông tin tham gia chung gian hàng tại hội chợ; hợp đồng với các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia; Chuẩn bị thủ tục làm visa và tour cho đoàn. Họp đoàn để thống nhất các công việc triển khai.
 • Chuẩn bị nội dung, thư mời họp bàn với các DN kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc xây dựng chính sách hỗ trợ cho CLB Unesco HCM và Hà Nội khi cam kết đưa khách về Huế trong thời gian tới.
 • Xây dựng kế hoạch, thể lệ cho Giải thưởng du lịch Thừa Thiên Huế gửi Ban Giám đốc Sở xem xét.
 • Xây dựng kế hoạch, thể lệ cho Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Thừa Thiên Huế gửi Ban giám đốc Sở xem xét;
 • Xây dựng kế hoạch đề xuất các hoạt động cho Tình nguyện viên Nhật Bản..
 • Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch.

Thông báo kết luận này đã được đồng chí Q.Giám đốc Sở xem lại và thông qua. Văn phòng Sở thông báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

 

Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.726