Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Q.Giám đốc Sở Du lịch tại cuộc họp giao ban tháng 3/2018
Ngày cập nhật 04/09/2018

Ngày 05/3/2018, đồng chí Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 3/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới.

Ngày 05/3/2018, đồng chí Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 3/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Sau khi nghe các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở kết luận như sau:

 1. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở triển khai nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến như sau:

         Đ/c Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở:

 • Điều hành tất cả hoạt động của Sở; trực tiếp chỉ đạo thực hiện các Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Kế hoạch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao; các chương trình trọng điểm của Tỉnh phân công cho Ngành.
 • Chỉ đạo các chương trình, nội dung về công tác thanh tra, công tác quản lý bộ máy, cán bộ, đào tạo, công tác kế hoạch tài chính trong năm 2018.
 • Chỉ đạo công tác xúc tiến quảng bá tại Hội chợ JATA – Nhật Bản.
 • Chỉ đạo các hoạt động liên quan đến Hội đồng Tư vấn du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở:

 • Tiếp tục chỉ đạo công tác đánh giá và báo cáo thực trạng, chất lượng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh.
 • Chỉ đạo công tác hợp tác với Vietnam Airline.
 • Chỉ đạo công tác truyền thông “Huế - kinh đô ẩm thực - sự tận hưởng kỳ thú”.
 • Chỉ đạo công tác Hội thảo Khoa học Ẩm thực Cung đình và Dân gian Huế.
 1. Các hoạt động chung
 • Rà soát công việc còn lại của tháng 3 để triển khai.
 • Chuẩn bị các công việc liên quan cho dịp Festival Huế 2018 sắp đến.
 • Khẩn trương rà soát công tác lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.
 • Các phòng gửi báo cáo các công việc liên quan cho phòng NCPTDL để tổng hợp Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 09.
 • Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xem xét gửi danh sách đăng ký đăng ký học các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CV và CVC.
 • Tham gia góp ý Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, chuẩn bị cho Hội nghị CBCC năm 2018.
 • Các phòng chuyên môn và Trung tâm TTXTDL gửi báo cáo tháng/quý vào ngày 20 hằng tháng/quý, gửi cho Văn phòng Sở để tổng hợp (email: sdl@thuathienhue.gov.vn ).
 1. Văn phòng Sở
 • Tiếp tục đăng tin, viết bài trên trang Thông tin Điện tử của Sở, Cổng thông tin du lịch và Fanpage Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.
 • Làm việc với đội ngũ Công tác viên để tăng cường quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế trên Cổng thông tin Du lịch và trên mạng xã hội.
 • Phối hợp 2 phòng QL Lữ hành và QL cơ sở Lưu trú để hoàn thiện dữ liệu GIS để công bố trên trang GIS Huế.
 • Chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp cho đội ngũ xích lô, in Market, chuẩn bị Hội trường. Triển khai các thủ tục liên quan đến lớp học. Làm việc với Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế để phối hợp tổ chức thành công lớp bồi dưỡng.
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác phổ biến các văn bản pháp luật sau khi các phòng chuyên môn nghiên cứu kỹ các nội dung cần phổ biến.
 • Chuẩn bị liên hệ với VNPT để nghe báo cáo về Đề án Du lịch thông minh.
 1. Phòng Nghiên cứu Phát triển Du lịch
 • Phân công nhân sự triển khai công tác Kế hoạch truyền thông “Huế - kinh đô ẩm thực - sự tận hưởng kỳ thú” sau khi đã trình UBND tỉnh. Hoàn thiện văn bản tham mưu trình Lãnh đạo gửi các ngành lấy ý kiến.
 • Tham mưu công tác Hội thảo Khoa học Ẩm thực Cung đình và Dân gian Huế. Dự kiến thời gian tổ chức vào dịp Festival 2018.
 • Phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc để tham mưu Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 09.
 • Chủ trì công tác thực hiện hợp tác với Vietnam Airline sau khi thống nhất với VNA về kế hoạch chi tiết trong năm 2018...
 • Tổ chức buổi họp chuyên đề để hoàn thiện đề cương Kế hoạch du lịch tâm linh, thảo luận cách thức thực hiện.
 • Căn cứ các ý kiến góp ý dự thảo phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh đến năm 2020 hoàn thiện Kế hoạch triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2018-2020.
 • Tham mưu nội dung làm việc với Ủy ban Thanh Thiếu niên Quốc hội trong công tác kết nối ngành du lịch với các ngành trong công tác bảo tồn di sản.
 1. Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú
 • Rà soát và cập nhật dữ liệu GIS thuộc lĩnh vực của phòng.
 • Làm văn bản thông báo gửi các cơ sở lưu trú đến hạng thẩm định tiến hành làm hồ sơ tái thẩm định xếp hạng lại theo Luật Du lịch 2017. Trường hợp không làm hồ sơ tái thẩm định thì đề nghị CSLT không sử dụng hạng sao để quảng bá.
 1. Phòng Quản lý Lữ hành
 • Phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến tư cách pháp nhân và theo dõi các hoạt động của Hội đồng tư vấn du lịch.
 • Tham mưu kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động lễ hội trong năm trình Lãnh đạo Sở ký ban hành.
 • Chuẩn bị nội dung chuẩn bị cho phiên họp Hội đồng các thành viên biên soạn nội dung chuẩn hóa thuyết minh. Dự kiến họp Hội đồng vào sáng ngày 23/3.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho lái xe vận tải khách du lịch, dự kiến đầu tháng 4/2018.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên đổi thẻ, dự kiến trong tháng 4/2018.
 • Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành của một số đơn vị theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
 • Phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch triển khai kế hoạch khảo sát thị trường khách du lịch.
 • Phối hợp với Traveloka để triển khai chương trình Huế City Passport thử nghiệm trong tháng 4.
 • Tham mưu văn bản gửi Tổng cục Du lịch đề nghị thông báo chính thức việc dừng in thẻ để Sở Du lịch có căn cứ thông báo với Công dân/Tổ chức. Liên hệ với Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội để tham khảo cách thức xử lý.
 • Tham mưu văn bản thông báo với Cty Tân Hồng về chủ trương của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế luôn khuyến khích các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ HDV. Tuy nhiên Cty cần thực hiện đúng quy định khi tổ chức, báo cáo Sở Du lịch về kế hoạch triển khai và gửi tài liệu đào tạo trước 01 tháng.
 1. Thanh tra Sở
 • Tiếp tục triển khai thanh tra các cơ sở kinh doanh du lịch theo kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động HDV tại các điểm tham quan trên địa bàn Thừa Thiên Huế;
 • Tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký quyết định thành lập Tiểu ban thực hiện chuyên mục Ống kính du lịch. Làm việc với TRT để thực hiện chuyên mục Ống kính du lịch theo mục tiêu, định hướng của Sở Du lịch đề ra.
 • Đôn đốc Sở Tư pháp thẩm định Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đảm bảo trình UBND tỉnh ban hành đúng thời gian quy định.
 1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
 • Phối hợp với Công ty Petit Fute (Pháp) xuất bản cuốn ấn phẩm Việt Nam Country Guide bằng tiếng Pháp.
 • Triển khai công tác chuẩn bị cho đợt xúc tiến quảng bá tại Hội chợ JATA Nhật Bản, VITM Hà Nội, ITE Hồ Chí Minh năm 2018. Phân công nhân sự chuẩn bị, xây dựng kế hoạch và kết nối các Doanh nghiệp cùng tham dự.
 • Triển khai các thủ tục liên quan đến Kế hoạch lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch giai đoạn 2 tại các huyện/thị: Hương Thủy; Quảng Điền, Phú Vang; Phong Điền.
 • Xây dựng Kế hoạch công bố Logo; slogan của ngành. Xem xét đề xuất chế độ hỗ trợ anh Nguyễn Phú Đức – Nguyên Phó Tổng cục trưởng TCDL về việc sử dụng câu slogan.
 • Tham mưu tờ trình và phương án tổ chức Phòng Truyền thông trực tuyến tại Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Du khách gửi Lãnh đạo Sở xem xét.
 • Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch.

Thông báo kết luận này đã được đồng chí Q.Giám đốc Sở xem lại và thông qua. Văn phòng Sở thông báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

 

Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 6.048