Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Q.Giám đốc Sở Du lịch tại cuộc họp giao ban tháng 6/2018
Ngày cập nhật 04/09/2018

Ngày 04/6/2018, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 6/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới.

Ngày 04/6/2018, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 6/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Sau khi nghe các phòng chuyên môn báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở kết luận như sau:

 1. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở

         + Đ/c Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở:

 • Điều hành tất cả hoạt động của Sở; trực tiếp chỉ đạo thực hiện các Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Kế hoạch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao; các chương trình trọng điểm của Tỉnh phân công cho Ngành.
 • Chỉ đạo các chương trình, nội dung về công tác thanh tra, công tác quản lý bộ máy, cán bộ, đào tạo, công tác kế hoạch tài chính trong năm 2018.
 • Chỉ đạo công tác thực hiện Đề án Lễ hội Sen “Truyền thuyết một loài hoa”; Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực - sự tận hưởng kỳ thú”; Dự án Trường Sơn Xanh; Kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh.

       + Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở: Giúp đồng chí Giám đốc Sở theo dõi các công việc như sau:

 • Trực tiếp tham gia Ban tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế do Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
 • Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Ban tổ chức cuộc thi marathon và Cup đua xe đạp quốc tế tại Huế.
 • Theo dõi việc thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực - sự tận hưởng kỳ thú”; Bộ chuẩn hóa nội dung thuyết minh các điểm di tích trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh.

 

 1. Các hoạt động chung
 • Các phòng ban khẩn trương rà soát công tác lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định, phục vụ công tác kiểm tra Văn thư lưu trữ của Chi cục Văn thư Lưu trữ -Sở Nội vụ vào ngày 14/6/2018.
 • Văn phòng Sở bố trí một buổi phổ biến, tập huấn các thủ tục mới trên hệ thống SSO cho tất cả cán bộ công chức, viên chức của Ngành đảm bảo thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh. Đề nghị các phòng ban nhắc nhở cán bộ đi làm đúng giờ, vào điểm danh tại trang Điều hành tác nghiệp đa cấp và đăng nhập thông tin cá nhân, bổ sung các nội dung tại mục Quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức thuộc hệ thống SSO.
 1. Văn phòng Sở
 • Tiếp tục đăng tin, viết bài trên trang Thông tin Điện tử của Sở, Cổng thông tin du lịch và Fanpage, Twitter của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.
 • Thực hiện báo cáo sơ kết công tác thi đua Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc và Khối thi đua Kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Mời Cục Thống kê và Công an Xuất nhập cảnh để thống nhất cách tính số liệu khách du lịch đến Huế.
 • Lựa chọn đơn vị in thẻ Hướng dẫn viên đảm bảo uy tín và bảo mật tránh tình trạng sử dụng thẻ giả khi hành nghề Hướng dẫn viên.
 • Cử cán bộ cùng tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế do Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Huế, tham gia các chuyên đề liên quan lĩnh vực Du lịch.
 • Đôn đốc các phòng ban thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ của đơn vị và tiến hành kiểm tra rà soát lần cuối trước khi đón đoàn kiểm tra văn thư lưu trữ của UBND tỉnh. Bố trí lại kho lưu trữ của Sở bảo đảm gọn gàng, thẩm mỹ phục vụ công tác kiểm tra.
 1. Phòng Nghiên cứu Phát triển Du lịch
 • Tiếp tục rà soát kỹ đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực”, thống nhất phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện, chi tiết các hạng mục cần triển khai, danh sách các đơn vị tham gia triển khai kế hoạch, phân bổ kinh phí thực hiện của mỗi đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Sở và gửi Sở Tài chính thẩm định bảo đảm đúng quy định và tiến độ thực hiện.
 • Tiếp tục triển khai kế hoạch khảo sát sản phẩm du lịch tâm linh, bám sát thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.
 • Nghiên cứu kỹ các thủ tục, văn bản pháp luật liên quan gửi Sở Tư pháp thẩm định nội dung quy phạm pháp luật Dự thảo Quy chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
 • Tiếp tục triển khai “Dự án Trường Sơn Xanh“.
 1. Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú

- Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra Cơ sở dịch vụ đạt chuẩn đối với Trung tâm Thương mại Vincom Plaza.

 • Tiếp tục liên hệ với Vụ Khách sạn để có bộ đáp án phục vụ hội thi nghiệp vụ buồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chuẩn bị nhân lực tham dự hội thi nghiệp vụ buồng toàn quốc 2018. Gửi thư mời và vận động các cơ sở lưu trú 4-5 sao trên địa bàn cử cán bộ tham gia Hội thi.
 • Khẩn trương hoàn thiện quy trình ISO của phòng đảm bảo đúng thời gian ban hành theo quy định của UBND tỉnh.
 1. Phòng Quản lý Lữ hành
 • Nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý về kinh phí tổ chức ”Lễ hội Sen” đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia xã hội hóa nguồn kinh phí phục vụ Lễ hội.
 •  Phối hợp với Văn phòng Sở lựa chọn đơn vị in thẻ Hướng dẫn viên đảm bảo đúng thời hạn giao thẻ theo phiếu hẹn trả kết quả ở bộ phận một cửa của Sở.
 • Tiếp tục triển khai kế hoạch điều tra thị trường, nhu cầu khách du lịch khi đến Thừa Thiên Huế.
 1. Thanh tra Sở
 • Tiếp tục triển khai kiểm tra hoạt động HDV tại các điểm tham quan trên địa bàn Thừa Thiên Huế;
 • Phối hợp với phòng Quản lý cơ sở Lưu trú kiểm tra cơ sở dịch vụ đạt chuẩn đối với Trung tâm thương mại Vincom Plaza.

Thông báo kết luận này đã được đồng chí Q.Giám đốc Sở xem lại và thông qua. Văn phòng Sở thông báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.538.457
Đang truy cập 9.487