Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Q.Giám đốc Sở Du lịch tại cuộc họp giao ban tháng 7/2018
Ngày cập nhật 04/09/2018

Ngày 03/7/2018, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 7/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới.

Ngày 03/7/2018, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ để nắm tình hình triển khai một số nội dung hoạt động của Sở trong tháng 7/2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch và toàn thể cán bộ công chức Sở Du lịch.

Sau khi nghe các phòng chuyên môn, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hữu Minh - Q.Giám đốc Sở kết luận như sau:

 1. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở

       + Đ/c Lê Hữu Minh – Q.Giám đốc Sở:

 • Điều hành tất cả hoạt động của Sở; trực tiếp chỉ đạo thực hiện các Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Kế hoạch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao; các chương trình trọng điểm của Tỉnh phân công cho Ngành.
 • Chỉ đạo các chương trình, nội dung về công tác thanh tra, công tác quản lý bộ máy, cán bộ, đào tạo, công tác kế hoạch tài chính trong năm 2018.
 • Chỉ đạo công tác thực hiện Đề án Lễ hội Múa lân; Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực - sự tận hưởng kỳ thú”; Dự án Trường Sơn Xanh; Kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh; Hội thi sơ khảo nghiệp vụ Buồng 2018.

       +  Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở: Giúp đồng chí Giám đốc Sở theo dõi các công việc như sau:

 • Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Hội thi sơ khảo nghiệp vụ Buồng 2018.
 • Theo dõi việc thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực - sự tận hưởng kỳ thú”; Bộ chuẩn hóa nội dung thuyết minh các điểm di tích trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh.
 • Chỉ đạo, rà soát nội dung báo cáo, tài liệu tại cuộc họp ngày 19/7/2018 với dự án Trường Sơn Xanh.
 • Tham gia Hội nghị Sơ kết Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc từ ngày 25/7-27/7/2018 tại thành phố Hải Phòng.
 1. Các hoạt động chung
 • Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cá độ... nhằm đảm bảo uy tín trong công tác, sinh hoạt xã hội. Cảnh giác với các tổ chức hội chống phá Nhà nước hiện nay như Hội Thánh Đức Chúa Trời và Pháp Luân Công…
 • Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành phải thực hiện công tác bảo mật thông tin của cơ quan, đơn vị. Thông tin trao đổi chỉ được sử dụng trong công tác chuyên môn, trong trường hợp cần gửi thông tin ra bên ngoài phải có sự đồng ý của Ban giám đốc Sở.
 • Công tác phát ngôn của Sở được quy định như sau: đồng chí Q.Giám đốc Sở hoặc người được Q.Giám đốc Sở ủy quyền là người trực tiếp trả lời báo chí, các cơ quan ngôn luận...về tình hình họat động du lịch của Sở, Ngành. Trường hợp cán bộ công chức, viên chức của Sở tự ý phát ngôn với cơ quan thông tấn báo chí khi chưa có sự đồng ý của đồng chí Q.Giám đốc Sở thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
 • Toàn bộ máy tính của Sở đều phải kết nối mạng CPnet và truy cập Internet tập trung theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Phê duyệt Đề án Kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Do đó, tất cả cán bộ công chức, viên chức của Sở phải sử sụng mail công vụ để trao đổi công việc với các cá nhân, tổ chức. Nghiêm cấm việc sử dụng các hộp thư miễn phí khác. Các máy tính bắt buộc phải cài đặt phần mềm diệt virus và cập nhật bản mới nhất, tuyệt đối không được xóa phần mềm diệt virus ra khỏi máy tính.
 • Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở và của Tỉnh. Tăng cường công tác trả lời các phản ảnh, hỏi đáp của Công dân/Tổ chức trên hệ thống mail công vụ và trên fanpage của Sở. Xử lý công tác công vụ trên các phần mềm dung chung như Trang Điều hành tác nghiệp đa cấp, phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành, Lịch tuần, Ý kiến chỉ đạo, Hồ sơ CBCC…
 1. Văn phòng Sở
 • Tiếp tục đăng tin, viết bài trên trang Thông tin Điện tử của Sở, Cổng thông tin du lịch và Fanpage, Twitter của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.
 • Cử cán bộ tham gia Hội nghị Sơ kết Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng từ ngày 25/7-27/72018.
 • Thực hiện thanh quyết toán với các đơn vị khi tập hợp đầy đủ chứng từ liên quan.
 • Tổng hợp, xây dựng lịch công tác của Sở theo mẫu lịch công tác của UBND tỉnh, trình Lãnh đạo Sở xem xét vào chiều ngày thứ 6 hàng tuần.
 • Phối hợp với phòng Quản lý cơ sở lưu trú tổ chức Hội thi sơ khảo Nghiệp vụ Buồng năm 2018.
 • Thực hiện xử lý công việc theo hệ thống quy trình ISO đã ban hành. Thường xuyên rà soát các quy trình ISO của đơn vị.
 • Phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị hồ sơ, các thủ tục liên quan cho đợt tập huấn du lịch cộng đồng tại Kyoto - Nhật Bản vào tháng 10/2018.
 1.  Phòng Nghiên cứu Phát triển Du lịch
 • Khẩn trương thực hiện báo cáo tình hình phát triển du lịch 6 tháng đầu năm 2018 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 18/7/2018. Báo cáo tập trung nêu rõ các hoạt động nổi bật của Ngành 6 tháng đầu năm, những nguyên nhân, hạn chế, các vấn đề vướng mắc mà các Sở, Ngành chưa tháo gỡ được từ đó đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề nêu trên. Chủ động chọn lựa thành phần mời họp để cuộc họp đạt hiệu quả tốt.
 • Chủ trì cuộc họp với Dụ án Trường Sơn Xanh vào ngày 19/7/2018 tại hội trường Sở Du lịch.
 •  Nghiên cứu kỹ các quy trình, thủ tục, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật liên quan để có cơ sở Dự thảo, ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
 • Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc tổ chức lớp đào tạo du lịch cộng đồng cho các huyện và thàn phố, dự kiến tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8.
 1. Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú
 •  Tổ chức Hội thi sơ khảo nghiệp vụ Buồng 2018. Chuẩn bị tốt các công tác hậu cần liên quan đến hội thi.
 • Tổng hợp và theo dõi báo cáo tháng, quý của các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.
 • Hướng dẫn các CSLT và DVDL làm hồ sơ thẩm định.

6. Phòng Quản lý Lữ hành

 • Lập kế hoạch chi tiết cho lễ hội Múa lân, trình Lãnh đạo Sở. Tiếp tục tìm nhà tài trợ cho lễ hội .
 • Biên soạn nội dung chuẩn hóa thuyết minh: phối hợp với Trung tâm BTDT cố đô Huế để rà soát bộ chuẩn hóa thuyết minh của 20 điểm di tích trên địa bàn.
 • Tiếp tục triển khai kế hoạch điều tra thị trường, nhu cầu khách du lịch khi đến Thừa Thiên Huế.
 1. Thanh tra Sở
 • Tiếp tục triển khai kiểm tra hoạt động HDV tại các điểm tham quan trên địa bàn Thừa Thiên Huế.
 • Nắm rõ quy trình phối hợp, giải quyết các vấn đề, tình huống theo thẩm quyền quy định khi nhận được thông tin, phản ánh từ khách du lịch.
 1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
 • Chủ động liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nắm rõ quy trình, thủ tục để trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ du khách; Chuẩn bị tổ chức Lễ trao giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế 2018.
 • Nghiên cứu tham gia Tuần Văn hóa Huế tại thành phố Đà Nẵng thay  cho sự kiện Liên hoan Ẩm thực tại Nghệ An.
 • Lập danh sách các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đăng ký tham gia chương trình làm việc của Đoàn Sở Du lịch Huế với các đối tác tại Hội chợ ITE HCMC Hồ Chí Minh 2018; Chuẩn bị kỹ kịch bản, nội dung làm việc của đoàn để tăng hiệu quả khi trao đổi, hợp tác với các đối tác.
 • Tiếp tục tổ chức chương trình xúc tiến, giới thiệu điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế và khảo sát tuyến điểm du lịch các tỉnh Đông Bắc 2018; Tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên Huế”.
 • Tiếp tục triển khai các công tác khác theo kế hoạch.

Thông báo kết luận này đã được đồng chí Q.Giám đốc Sở xem lại và thông qua. Văn phòng Sở thông báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

 

Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.538.457
Đang truy cập 9.365