Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Nâng cấp phần mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch trực tuyến
Ngày cập nhật 18/03/2020
Tổng cục Du lịch đã nâng cấp phần mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch trực tuyến huongdanvien.vn.
Năm 2019, để tạo điều kiện cho các Sở trong công tác cấp  thẻ và quản  lý hướng dẫn viên du lịch, Tổng cục Du lịch tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch trực tuyến huongdanvien.vn. Trong đó:  
 
1. Trang phục vụ công chúng:  
Bổ sung tính năng đăng ký thành viên đối với hướng dẫn viên đã được cấp thẻ: cho phép hướng dẫn viên đăng ký tham gia hệ thống; cho phép hướng dẫn viên tra cứu thông tin cá nhân; cho phép hướng dẫn viên khai báo thông tin về điều kiện hành nghề  (tổ chức xã hội nghề nghiệp mà hướng dẫn viên đã  tham gia, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ  lữ hành/cung cấp dịch vụ hướng dẫn du 
lịch mà hướng dẫn viên  là  thành viên). Các  thông  tin này sẽ được hiển  thị khi quét mã QR code của hướng dẫn viên. 
 
2. Trang quản trị của các Sở:  
- Nâng cấp giao diện trực quan, dễ nhìn; 
- Màn hình đăng nhập thành công: bổ sung thông báo ngắn số hồ sơ hướng dẫn viên đang quản lý, số hồ sơ hoạt động, số hồ sơ không hoạt động, đường dẫn truy cập nhanh vào danh sách hồ sơ hướng dẫn viên; bổ sung  thông báo số cá nhân sử dụng văn bằng giả xin cấp thẻ trên toàn quốc, đường dẫn truy cập nhanh vào danh sách; bổ sung thông báo số chứng chỉ nghiệp vụ do các cơ sở đào tạo cấp trên cả nước, đường dẫn truy cập vào danh sách; bổ sung số cơ sở đào  tạo chứng chỉ nghiệp vụ, đường dẫn truy cập danh sách; bổ sung danh sách hướng dẫn viên có 2 thẻ, xem nhanh thông tin các thẻ. 
- Danh sách cá nhân dùng bằng giả: bổ sung xem nhanh thông tin bằng giả từ danh sách cá nhân dùng bằng giả; chuẩn hóa dữ liệu ngày tháng năm khi nhập thêm hồ sơ mới. 
- Module  hướng  dẫn  viên:  bỏ  tính  năng  xóa  hồ  sơ  của  hướng  dẫn  viên, trường hợp nhập sai cập nhật thông tin mới ghi đè lên; chuẩn hóa dữ liệu ngày tháng năm khi nhập thêm hồ sơ mới; bổ sung thêm ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên tại điểm; bổ sung lý do khi cập nhật hồ sơ hướng dẫn viên; bổ sung lý do khi dừng hồ sơ hướng dẫn viên; bổ sung tính năng quản lý danh sách hướng dẫn viên đã đăng ký vào hệ thống; bổ sung tính năng tra cứu danh sách hướng dẫn 
viên dùng nhiều thẻ. 
- Module thống kê: sắp xếp lại các giá trị thống kê ở mục thống kê chung; bổ sung tính năng thống kê cá nhân dùng bằng giả cấp thẻ hướng dẫn viên. 
 
3. Cập nhật hệ thống: chỉnh sửa lại cách tự động tra cứu hồ sơ giả, chứng chỉ nghiệp vụ và ngoại ngữ khi cấp thẻ hướng dẫn viên; chỉnh sửa lại thống kê ngoại ngữ hướng dẫn viên; tinh chỉnh một số lỗi trong quá trình sử dụng. 
Tổng cục Du  lịch sẽ chuyển sang phần mềm mới được nâng cấp, do đó hệ thống quản lý hướng dẫn viên du lịch trực tuyến sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 21/3/2020 đến hết ngày 22/3/2020. Các Sở  tiếp  tục sử dụng phần mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch trực tuyến từ ngày 23/3/2020. Trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu gặp khó khăn vướng mắc,  đề nghị  liên hệ với Tổng cục Du lịch (qua Vụ Lữ hành, điện thoại: 024.39423760, máy lẻ 180). 
 
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.139.092
Truy cập hiện tại 1.881