Tìm kiếm tin tức
Hoạt động kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Ngày cập nhật 23/06/2020
Đoàn viên Sở Du lịch hưởng ứng trồng cây tại nhà lưu niệm Bác Hồ, làng Dương Nổ

Triển khai Kế hoạch số 25-KH/CQDN, ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Sáng ngày 17/5/2020, Chi đoàn Sở Du lịch phối hợp với 18 cơ sở đoàn trong Cụm Kinh tế tổng hợp thực hiện một số hoạt động, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể như dâng hương, dâng hoa, ôn lại truyền thống ngày sinh của Bác, bên cạnh đó hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh bằng công trình vườn hoa vườn cây tại nhà lưu niệm Bác Hồ tại Dương Nổ.