Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 12 năm 2020
Ngày cập nhật 21/12/2020

Ngày 21 tháng 11 năm 2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 12 năm 2020.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 11
Uớc tháng 12 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 12 so tháng trước (%) Ước tháng 12 so cùng kỳ (%) Ước 12 tháng so với cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt         77,689           81,699   1,687,740        105.16        22.04          35.04
Trong đó, Khách quốc tế              2,337              2,402       558,841         102.78          1.01           25.56
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Lượt         66,805           69,116   1,015,880        103.46        33.93          45.18
Trong đó, Khách quốc tế              2,252              2,315       259,711         102.80          2.07           23.79
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       133,304         137,028   3,839,986        102.79        12.99          33.98

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.390