Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 2 năm 2021
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 2 năm 2021.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 01
Uớc tháng 02 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 02 so tháng trước (%) Ước tháng 02 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 2 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       110,955           88,091      199,046          79.39        29.66          25.65
Trong đó, Khách quốc tế              2,547              2,819           5,366         110.68          2.02             1.33
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Lượt         67,546           67,711      135,257        100.24        44.50          37.94
Trong đó, Khách quốc tế              2,263              2,284           4,547         100.93          2.72             2.30
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       176,870         200,842      377,712        113.55        24.34          20.49

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.669.032
Đang truy cập 3.300