Tìm kiếm tin tức
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên
Ngày cập nhật 01/03/2021

Ngày 26/02/2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trong toàn Chi bộ. 

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giao Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự và trực tiếp quán triệt nghị quyết.
 
Đồng chí Phạm Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tập trung phân tích những thành quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quán triệt rõ về mục tiêu và 15 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình trọng điểm, 13 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị khóa XII sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung thực hiện 6 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế); chương trình phát triển hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và phát triển công nghiệp; chương trình phát triển văn hóa, du lịch-dịch vụ; chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
 
Đồng chí đã phân tích, triển khai 13 nhiệm vụ và các nhóm giải pháp gồm: nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng đô thị di sản và phát triển kinh tế; nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; nhóm giải pháp về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, tạo động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh; Bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa và con người Huế. Lấy nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh để thực hiện, phát triển. Đồng chí cũng đã trình bày một số điểm mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, những vấn đề mới, nổi bật của Đại hội để các Đảng viên của Chi bộ nắm bắt.
Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt của Sở Du lịch nắm được quan điểm, phương hướng, mục tiêu, chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI thông qua. 
 
Quang cảnh hội nghị 
 
Tại hội nghị, Đồng chí Phạm Thanh Bình đã yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động Sở Du lịch tích cực học tập, nghiên cứu, nắm chắc nhiều nội dung quan trọng của các nghị quyết. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên tuyền nghị quyết nhằm nâng cao lòng tự hào về những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển. Tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết của Đảng các cấp; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thực dụng, cơ hội, thù địch. Cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt phải tự liên hệ trách nhiệm bản thân, thực hiện tốt nghị quyết góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Bí thư Chi bộ yêu cầu các cấp tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động trong toàn đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và hành động; vận dụng sáng tạo các nội dung nghị quyết của cấp trên để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết nhất trí, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và đời sống sinh hoạt của nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để cùng tỉnh xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.  
 
Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.526