Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2021
Ngày cập nhật 20/03/2021

Ngày 19 tháng 03 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2021.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 02
Uớc tháng 03 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 03 so tháng trước (%) Ước tháng 03 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 3 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       107,304         110,211      328,470        102.71      121.16          38.50
Trong đó, Khách quốc tế              2,653              2,438           7,638           91.90          4.91             1.56
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Lượt         67,721           69,061      204,328        101.98      106.11          48.47
Trong đó, Khách quốc tế              2,274              2,288           6,825         100.62          7.48             2.99
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       177,209         205,636      559,715        116.04        60.42          26.62

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.669.032
Đang truy cập 3.273