Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2021
Ngày cập nhật 25/06/2021

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2021.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 05
Uớc tháng 06 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 06 so tháng trước (%) Ước tháng 06 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt         53,000           26,578      573,897          50.15        23.39          43.34
Trong đó, Khách quốc tế              2,369              1,542         14,729           65.09         28.88             2.71
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Lượt         42,098           26,578      353,229          63.13        33.16          63.01
Trong đó, Khách quốc tế              2,006              1,542         12,604           76.87         32.19             5.24
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       125,040           77,941   1,004,310          62.33        21.54          32.33

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.921.937
Đang truy cập 13.601