Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2022
Ngày cập nhật 27/12/2022

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2022

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 10
Uớc tháng 11 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 11 so tháng trước (%) Ước tháng 11 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 11 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       170,337         179,043   1,862,075        105.11      908.25        277.13
Trong đó, Khách quốc tế            42,329            51,376       200,264         121.37    4,173.52         932.41
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       132,723         134,513   1,150,988        101.35      740.26        254.90
Trong đó, Khách quốc tế            21,814            21,126       119,495           96.85    1,773.80         629.75
3. Tổng thu từ du lịch1 Triệu       401,095         416,278   4,083,646        103.79   1,585.28        355.08

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế 

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.670.096
Đang truy cập 4.495