Tìm kiếm tin tức
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2023
Ngày cập nhật 05/04/2023

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2023

 

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2023

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 02
Uớc tháng 03 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 03 so tháng trước (%) Ước tháng 03 so cùng kỳ năm trước (%) Ước 3 tháng so với cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       204,875         216,264      633,261        105.56      188.36        213.46
Trong đó, Khách quốc tế            86,542            89,920       255,889         103.90    5,449.70       5,488.82
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ1 Lượt       124,120         129,964      379,242        104.71      234.17        301.95
Trong đó, Khách quốc tế            47,976            48,620       132,645         101.34    3,360.06       3,171.05
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       468,084         486,430   1,414,912        103.92      237.67        294.92

Ghi chú: 1số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

Ngô Thị Anh Thư
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 11.051.212
Đang truy cập 665