Tìm kiếm tin tức
NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
Ngày cập nhật 13/06/2024

Vừa qua, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

     Các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước như sau:

     - Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

     - Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

     - Thông tư số 03/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

     - Thông tư số 04/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước;

     - Thông tư số 05/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

     Triển khai Công văn số 1677/STNMT-TN ngày 03/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch thông tin, phổ biến nội dung của các Nghị định và Thông tư nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ, tổ chức và cá nhân có liên quan biết thực hiện theo quy định.

     Nội dung của các Nghị định và Thông tư nêu trên được đăng tải tại website:

     - Chính phủ: https://vanban.chinhphu.vn;

     - Bộ Tài nguyên và Môi trường: https://monre.gov.vn;

     - Sở Tài nguyên và Môi trường: https://stnmt.thuathienhue.gov.vn.

     Hoặc theo file pdf đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Hà Giang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.669.081
Đang truy cập 3.784