Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 7 năm 2018
Ngày cập nhật 23/07/2018

Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 7 năm 2018.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 6
Uớc tháng 7 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 7 so cùng kỳ (%) Ước 7 tháng so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt     397,136        400,913   2,792,226 107.54% 129.35%
Trong đó, Khách quốc tế       120,944        142,225   1,151,581 122.19% 141.02%
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày     185,154        193,806   1,274,759 115.78% 113.89%
Trong đó, Khách quốc tế         68,227          85,583      585,044 122.79% 120.84%
3. Tổng doanh thu Triệu     382,797        392,951   2,664,181 124.97% 132.02%

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.881