Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2019
Ngày cập nhật 23/08/2019

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2019.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 7
Uớc tháng 8 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 8 so cùng kỳ (%) Ước 8 tháng so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt     458,161       416,213   3,392,033              107.81              106.22
Trong đó, Khách quốc tế         157,733        179,040     1,432,783               112.45               108.71
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày     198,379       188,171   1,539,426              105.42              106.51
Trong đó, Khách quốc tế           87,278          88,228       723,792               106.47               109.39
3. Tổng doanh thu Triệu     445,869       429,309   3,299,239              116.93              109.22
4. Doanh thu ngoài xã hội Triệu  1,114,672    1,073,272   8,248,098    

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.667
Truy cập hiện tại 458