Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2018
Ngày cập nhật 20/08/2018

Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2018.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 7
Uớc tháng 8 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 8 so cùng kỳ (%) Ước 8 tháng so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt     415,980        386,045   3,193,338 109.14% 126.24%
Trong đó, Khách quốc tế         149,472         159,214     1,318,042 113.82% 134.87%
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày     186,372        178,425   1,445,750 112.37% 113.12%
Trong đó, Khách quốc tế           81,482           83,892        664,835 124.91% 120.59%
3. Tổng doanh thu Triệu     382,275        367,136   3,020,641 120.54% 130.42%

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.767