Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2018
Ngày cập nhật 22/09/2018

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2018.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 8
Uớc tháng 9 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 9 so cùng kỳ (%) Ước 9 tháng so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt     371,416        319,525   3,498,234 124.56% 125.82%
Trong đó, Khách quốc tế         150,708         109,291     1,418,827 104.29% 131.97%
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày     172,257        141,974   1,581,556 82.42% 111.37%
Trong đó, Khách quốc tế           78,683           65,678        725,304 83.47% 121.83%
3. Tổng doanh thu Triệu     363,819        360,093   3,377,416 129.94% 130.45%

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.139.234
Truy cập hiện tại 1.918