Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 10 năm 2018
Ngày cập nhật 28/10/2018

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 10 năm 2018.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 9
Uớc tháng 10 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 10 so cùng kỳ (%) Ước 10 tháng so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt     292,517        296,738   3,767,964 101.03% 121.84%
Trong đó, Khách quốc tế         112,598         135,158     1,557,292 110.72% 129.70%
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày     137,487        155,525   1,732,594 109.65% 111.97%
Trong đó, Khách quốc tế           63,015           76,307        798,948 119.86% 119.44%
3. Tổng doanh thu Triệu     342,415        359,246   3,718,984 127.37% 129.67%
4. Doanh thu ngoài xã hội Triệu     856,038        898,115   9,297,461    

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.539