Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2019
Ngày cập nhật 23/01/2019

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2019.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Uớc tháng 1 Ước tháng 1 so cùng kỳ
1. Khách du lịch Lượt       387,541 114.19%
Trong đó, Khách quốc tế          193,272 121.85%
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày       185,596 112.49%
Trong đó, Khách quốc tế            98,886 119.2%
3. Tổng doanh thu Ngàn       386,557 130.55%
4. Doanh thu ngoài xã hội         966,393  

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.518