Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2019
Ngày cập nhật 22/02/2019

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2019.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 1
Uớc tháng 2 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 2 so cùng kỳ (%) Ước 2 tháng so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt     392,611       377,890      770,501              105.15              107.62
Trong đó, Khách quốc tế ''       197,587        184,744       382,331               104.95               108.62
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày     182,833       174,693      357,526              105.70              108.26
Trong đó, Khách quốc tế ''         95,947          86,123       182,070               105.70               110.72
3. Tổng doanh thu Ngàn     362,783       352,215      714,998              108.26              109.64
4. Doanh thu ngoài xã hội Ngàn     906,958       880,536   1,787,494    

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.690
Truy cập hiện tại 536