Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2020
Ngày cập nhật 21/01/2020

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 01 năm 2020.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Uớc tháng 1 Ước tháng 01 so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt       407,197              105.07
Trong đó, Khách quốc tế          219,477               113.56
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày       203,168              111.12
Trong đó, Khách quốc tế          113,131               117.91
3. Doanh thu từ Doanh nghiệp du lịch Triệu       444,104              114.89
4. Tổng thu từ du lịch Triệu    1,110,259              111.43

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.934