Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2020
Ngày cập nhật 21/02/2020

Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2020.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Uớc tháng 02 Ước tháng 02 so cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt       297,037                78.60
Trong đó, Khách quốc tế          139,653                 75.59
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày       170,575                94.33
Trong đó, Khách quốc tế            93,461                 99.86
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       825,078              103.14

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.170.033
Truy cập hiện tại 2.631