Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 4 năm 2020
Ngày cập nhật 21/04/2020

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 4 năm 2020.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 3
Uớc tháng 4 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 4 so cùng kỳ (%) Ước 4 tháng so với cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt         92,532             5,327      940,069          1.19          54.34
Trong đó, Khách quốc tế            52,245              2,279       527,398          1.14           62.21
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày         65,085             5,327      426,911          2.49          54.58
Trong đó, Khách quốc tế            30,594              2,279       230,184          2.20           57.53
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       296,080           21,774   2,079,853          2.11          54.91

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.771
Truy cập hiện tại 561