Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2020
Ngày cập nhật 19/06/2020

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2020.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 5
Uớc tháng 6 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 6 so cùng kỳ (%) Ước 6 tháng so với cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt         63,618         131,150   1,136,185        33.64          45.39
Trong đó, Khách quốc tế              6,112              5,082       538,659          3.98           48.49
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày         52,219           75,207      555,684        38.22          48.20
Trong đó, Khách quốc tế              5,673              4,796       240,721          6.43           43.90
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       187,770         271,737   2,544,111        25.58          42.31

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.930
Truy cập hiện tại 787