Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 7 năm 2020
Ngày cập nhật 22/07/2020

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 7 năm 2020.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 6
Uớc tháng 7 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 7 so cùng kỳ (%) Ước 7 tháng so với cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt       113,638         205,462   1,324,135        52.70          52.90
Trong đó, Khách quốc tế              5,340              5,261       544,178          4.12           48.98
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày         80,145         105,772      666,395        53.32          49.32
Trong đó, Khách quốc tế              4,790              4,896       245,610          5.61           38.64
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       361,865         472,026   3,106,265        44.43          51.66

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.850
Truy cập hiện tại 602