Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2020
Ngày cập nhật 21/09/2020

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2020.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 8
Uớc tháng 9 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 9 so cùng kỳ (%) Ước 9 tháng so với cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt         67,743           71,569   1,452,978        22.62          39.21
Trong đó, Khách quốc tế              3,577              2,924       551,833          2.29           35.54
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày         66,332           69,292      813,371        46.76          48.20
Trong đó, Khách quốc tế              3,572              2,917       252,944          4.26           31.91
3. Tổng thu từ du lịch Triệu      137,967         142,957   3,437,500        14.29          37.17

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.676
Truy cập hiện tại 536