Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2020
Ngày cập nhật 20/11/2020

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2020.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Chính thức
tháng 10
Uớc tháng 11 Luỹ kế
từ đầu năm
Ước tháng 11 so cùng kỳ (%) Ước 11 tháng so với cùng kỳ (%)
1. Khách du lịch Lượt         71,782           75,104   1,603,456        19.73          35.75
Trong đó, Khách quốc tế              2,273              2,275       556,377          1.11           28.65
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Lượt         65,226           67,356      947,315      103.27          35.80
Trong đó, Khách quốc tế              2,244              2,261       257,405       100.76             2.22
3. Tổng thu từ du lịch Triệu       130,858         133,845   3,703,499        12.41          32.57

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.886
Truy cập hiện tại 654