Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 1 năm 2021
Ngày cập nhật 19/01/2021

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 1 năm 2021.

PHẦN BÁO CÁO HÀNG THÁNG ĐVT Uớc tháng 01 Ước tháng 01 so cùng kỳ năm trước (%)
1. Khách du lịch Lượt       112,655                27.67
Trong đó, Khách quốc tế              2,443                   1.11
2. Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ Ngày         67,158                32.87
Trong đó, Khách quốc tế              2,252                   1.99
3. Doanh thu từ Doanh nghiệp du lịch Triệu         78,356                17.64
4. Tổng thu từ du lịch Triệu       195,891                17.64

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.432.667
Truy cập hiện tại 494