Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Thống kê - Công khai số liệu
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2018.
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 10 năm 2018.
Ngày 25/9/2018, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã ban hành Báo cáo Tình hình công tác 9 tháng năm 2018 của Sở Du lịch.
Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 9 năm 2018.
Ngày 13/6/2018, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã ban hành Báo cáo Tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Du lịch.
Ngày 30/03/2018, Giám đốc Sở Du lịch đã ban hành Báo cáo Tình hình công tác Quý I năm 2018 của Sở Du lịch.
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 8 năm 2018.
Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 7 năm 2018.
Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 6 năm 2018.
Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế công khai số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tháng 5 năm 2018.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.483.474
Truy cập hiện tại 317